Elisabeth Eide ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på ytringsfrihetens kår etter karikaturstiden i Danmark i 2005-2006.