Samfunn

Listen over nye privatskoler i Norge som starter opp høsten 2014, er nå klar. Av 56 søknader, har Utdanningsdirektoratet godkjent 27 skoler.

Og i søkerbunken av skoler som vil være et alternativ til den offentlige skolen, er det flere som eksplisitt ikke bekjenner seg til en religion.

– Det nye som er verdt å legge merke til, er at flere søker om å starte privatskoler på et livssynshumanistisk grunnlag, sier avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Kjempet lenge. En av skolene som er blitt godkjent i år, er 8.-10.-trinnskolen Humanistskolen AS i Oslo. Initiativtaker er filosofen Ole Martin Moen. Skolen har erstattet RLE-faget (religion, livssyn og etikk) av et filosofifag. Og har kjempet en lang kamp for å bli godkjent etter privatskoleloven som et «religiøst alternativ».