Sp-profil Marit Arnstad mener hele sentralstyret i partiet bør si seg villig til å tre til side for å gi valgkomiteen størst mulig frihet.