Arbeiderpartiets programkomité går inn for 10.000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren fra 2015 til 2020. Ambisjonen er at de fleste skal være heltidsstillinger.