Fylkesledere i Arbeiderpartiet vil ha KrF med på laget for å sikre en rødgrønn regjering også etter 2013.