Av frykt for at «et slags topartisystem» skal bli den politiske fremtiden i Norge snakker Senterpartiet igjen med Kristelig Folkeparti og Venstre om sentrumsprosjektet i norsk politikk. Raymond Johansen synes det i utgangspunktet er uproblematisk, men er likevel ambivalent til Senterpartiets sentrumsflørt.