Vårt Land dokumenterte lørdag at det er mange tette familie- og vennskapsbånd blant de rødgrønne. Rundt 25 prosent av statssekretærene og rådgiverne i regjeringen har partnere i tilsvarende maktposisjoner i politikk og embetsverk. Svært mange av dem kommer fra familier med lange politiske tradisjoner.