I Aps alternative budsjett er klima og miljø en av hovedsatsingene. Men langt på vei har de kopiert summene til den politiske konkurrenten Venstre.