– Stortinget må få endringene til egen behandling, gjennom en egen stortingsmelding, sier Anniken Huitfeldt, Aps leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.