I 2009 var det 793 av dem. I 2014 er de 1.645. Verdens dollarmilliardærer har blitt dobbelt så mange under den verste finanskrisen i manns minne. Tallene er sammenstilt som et ledd i hjelpeorganisasjonen Oxfams kampanje, Even it Up (jevn det opp), og viser blant annet: