Det viser en undersøkelse, finansiert av Fritt Ord, blant norske arbeidstakere. Her ble arbeidstakere fra offentlige og private foretak blant annet spurt om deres arbeidsavtaler begrenset deres mulighet til å omtale arbeidsplassen offentlig. 34 svarte at de hadde slike begrensninger.