Samfunn

– La oss få til en slik enighet alt i høst, sier Huitfeldt, som tar oppgjør med det årlige «prosent-spillet» om det som er blitt et mål på bistand.

I dag er det første gang hun og utenriksminister Børge Brende møtes på et podium til utenrikspolitisk debatt. Det skjer under Arendalsuka, en årlig, stor møteplass i norsk politikk.

Bli med, Brende. Da vil Huitfeldt komme med en tydelig oppfordring til Brende:

– Bli med på å jobbe frem et tverrpolitisk kompromiss om norsk bistand. Det vil kunne ha stor symbolverdi internasjonalt. Dessuten vil det gjøre det lettere for utenriksministeren å argumentere for at andre land skal bidra mer til Syria, Egypt og andre konfliktfylte områder.