– Anken gjelder både skyldspørsmålet og reaksjonsformen, altså at han er dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern, sier forsvarer John Christian Elden i Oslo tingrett. Dermed blir det en ny runde i retten for tiltalte og de etterlatte.