Samfunn

Den sultestreikende palestinske flyktningen på Arendal sykehus har nå nektet å spise i 23 dager, og står ifølge legene i fare for å dø. Samtidig kan ikke helsepersonellet gripe inn, fordi norsk og internasjonal lov reserverer pasientens rett til å nekte behandling. Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier sultestreik er et politisk virkemiddel man ikke kan ta fra folk.

– Sultestreik er beskyttet både i norsk og internasjonal rett, hvilket betyr at å sulte seg i hjel blir en menneskerettighet på linje med andre hvorfor?

Vi forsvarer først og fremst retten til å ta i bruk ikke-voldelige midler i politisk kamp. Noen velger å gå til sultestreik, og i sin ytterste konsekvens kan man da si at det er en menneskerett å sulte seg i hjel. Det er en lov som skaper et dilemma for medisinsk personell, men som samtidig er viktig fordi dette politiske virkemiddelet ville mistet sin hensikt om man tillot tvangsnæring, sier Egenæs.

Dermed synes han ikke situasjonen gir noen grunn til å revurdere lovverket.