Den sultestreikende palestinske flyktningen på Arendal sykehus har nå nektet å spise i 23 dager, og står ifølge legene i fare for å dø. Samtidig kan ikke helsepersonellet gripe inn, fordi norsk og internasjonal lov reserverer pasientens rett til å nekte behandling. Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier sultestreik er et politisk virkemiddel man ikke kan ta fra folk.