Regjeringen vil endre regelverket for arbeidsinnvandring på grunn av Maria Amelie-saken. Selv om man har brutt utlendingsloven, skal man få behandlet søknad om arbeidsinnvandring.