I løpet av en uke i 2012 ble det registrert 2.128 henvendelser knyttet til vold i nære relasjoner. Det viser en måling gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justisdepartementet.