På sin blogg skriver historikeren Juan Cole at drapene i Paris var et strategisk angrep ment for å skjerpe motsetningene i Frankrike og Europa – ikke en protest mot krenkelser av profeten Muhammed. Målet er å provosere det europeiske samfunnet til å forfølge franske muslimer, mener Cole. Han er professor i historie ved universitetet i Michigan i USA, og har forsket på Midtøsten og den muslimske verden i mange år.