Tro eller livssyn er ikke rimelig grunn til å takke nei til en arbeidsavtale, heter det i avslaget fra Nav. Dermed står Øystein Hellberg uten dagpenger mens han søker arbeid.