Siden 2005 har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) anmeldt 50 personer for å bruke falske dokumenter for å få en godkjenning de ikke har krav på. Avdelingsdirektør Ida Lønne i Nokut er redd universiteter og høgskoler i Norge slipper inn mange studenter på grunnlag av falske papirer, og etterlyser større åpenhet om problemet.