Likestilling til tross – norske kvinner opplever fortsatt små ydmykelser i arbeidshverdagen, mener kjønnsforsker. Som at den mannlige kollegaen tar æren for hennes idé.