Dette er de nakne tall om hvordan norske kommuner tar imot flyktninger i år: