I 2009 ble sju av ti familievoldssaker henlagt i Sør-Trøndelag. Dette er for dårlig, mener politidistriktet.