– Det har vært vanskelig å få folk til å ta ansvar for 17. mai-festen på ettermiddagen, sier formann Vilhelm Viksøy i Bergens Indremisjon. I år har forsamlingen Betlehem avlyst den tradisjonelle 17. mai-festen. I stedet kommer en 17. mai-frokost hvor ungdommer starter dagen over et måltid mat før de legger ut i byen i hovedprosesjonen.