Loven om transplantasjon fra 1973 skal endres for å tilrettelegge for flere donorer, og for å være oppdatert med gjeldende helserett - slik som krav til informasjon til pasienten, krav om samtykke og rett til medbestemmelse.