Midt i november 1884 samlet den tyske kansler Otto von Bismarck representanter fra 13 europeiske stater samt USA og Det ottomanske rike rundt et konferansebord i Rikskanselliet i Berlin. Også Sverige-Norge var med. Afrika-kartet på veggen bak ham var fem meter høyt og fullt av uoppdagede områder. Det var likevel godt nok til å dele kontinentet mellom europeiske makter.