Samfunn

Midt i november 1884 samlet den tyske kansler Otto von Bismarck representanter fra 13 europeiske stater samt USA og Det ottomanske rike rundt et konferansebord i Rikskanselliet i Berlin. Også Sverige-Norge var med. Afrika-kartet på veggen bak ham var fem meter høyt og fullt av uoppdagede områder. Det var likevel godt nok til å dele kontinentet mellom europeiske makter.

Målet var å unngå et krigersk kappløp for å kolonisere det veldige, afrikanske kontinentet. I stedet skulle man dele Afrika mellom seg i fredelige og ordnede former. Og etter tre måneders forhandlinger kunne partene 6. september 1885 signere generaltraktaten som regulerte den videre koloniseringen og handelen i Afrika.

Ingen afrikanere

Uten en eneste afrikansk representant med i forhandlingene, la Europa denne februardagen for 130 år siden grunnlaget for det som senere skulle bli selvstendige afrikanske nasjonalstater, men som fram til den afrikanske frigjøringen rundt 1960 i all hovedsak var europeiske kolonier.