Siden NRK startet med TV-aksjonen i 1974 er det samlet inn 5,353 milliarder kroner. Det tilsvarer sju milliarder med dagens kroneverdi, skriver NRK.