Ho er som ei borg, bygd i stein på 1200-talet. Vår Frue kyrkje i Trondheim har overlevd fram til våre dagar. Ho har vore ei brukskyrkje frå mellomalderen.