Bestemoren hennes var 21 år da tyskerne i 1944 satte fyr på Finnmark og flyktet sørover. Under okkupasjonen hadde finnmarkingene levd tett på okkupantene så vel som sovjetiske krigsfanger. Store deler av de tyske styrkene i Norge var i Finnmark - og ble innlosjert i husene til de som bodde der. Vennskap ble formet, barn ble født. Men forbrytelser ble også begått. Først av tyskerne, dernest av frigjørerne.