https://reportasje.vl.no/artikkel/929-slik-ble-jeg-korsvei-frelst