Reportasje

Adel

«Det er ikke for ingenting at adelen i alminnelighet har løver, bjørner, ulver og andre ville dyr på våpenskjoldet. Det gir uttrykk for deres vesen.»

Angst

«Gud reiser opp og styrker ikke andre enn de bedrøvede, de som skal dø og de som er i fortvilelse. For livets og frelsens ord tilhører dem som er i angst og fortvilelse. For livets og frelsens ord tilhører dem som er i angst og fortvilelse, og som det med rette sies til: Du frykter, og samvittigheten martrer deg, Djevelen plager deg med sin brodd, og det samme gjør kjødet. Men vær ved godt mot, Gud er ikke vred på deg.»