Vi er i Prøysens rike, men i dette rommet er det verken blåklokkevikua eller hedmarksdialekt som klinger. Det er søndag formiddag i St. Torfinn menighet på Hamar, og en bønn av pave Frans stiger til sky: