Istidene har blankskurt Kjæråsen i Fredrikstad. Avrundede svaberg som gløder svakt av rosa strekker seg fra nord til sør. Her og der har trær og mose klart å finne feste.