Fortellingene om det som skjer ved bordet – og i de etterfølgende dagene, har fått navnet påskeevangeliet og er kristendommens viktigste historie.