– Da jeg kom til Misjonssambandet, forsto jeg ikke hva de snakket om. De hadde et fromt språk.