https://reportasje.vl.no/artikkel/1338-mannen-som-endret-smiths-venner-apner-dorene