3. januar 1876 

ble Norge talt. Over hele landet gikk lærere og skrivekyndige fra gård til gård og registrerte menn og kvinner, unge og gamle. De noterte navn, fødested, fødselsdato, trossamfunn, yrke og posisjon i familien. I byene leverte husfar selv inn opplysningene. Da tellingen var over, satt myndighetene igjen med fasiten: Vi var 1,8 millioner nordmenn.