– Jeg er vokst opp med at vi som mennesker har lik verdi fordi vi er skapt av Gud, men i den sammenhengen jeg kommer fra betyr ikke lik verdi at vi har like oppgaver.