Mens andre land hyller sine krigere og konger, er Armenias nasjonalhelt en mann som skapte et alfabet.