Erik og dattera Eira kan puste lettere. Lufta i Oslo er reinere enn før. Mange ulike tiltak hjelper til med å gjøre byen til Europas miljøhovedstad.