I 1886 skrev Henrik Ibsen skuespillet Rosmersholm. Stykket handler om sokneprest Johannes Rosmer, som mister troen etter at kona Beate tar sitt eget liv ved å kaste seg i fossen. I første akt snakker han med sin svoger, rektor Kroll: