Reportasje

Sett deg godt til rette og betrakt ikonet. Legg merke til hva du ser. Ta deg tid før du går videre.

Ikonet viser Jesu fødsel. Maria er malt i større målestokk enn de andre. Hun er i sentrum, sammen med Jesusbarnet. Barnet er svøpt i hvitt, den guddommelige renhetens farge. Krybben foran den mørke hulen, kan minne om et alter og gir assosiasjoner til Jesu offerdød og nattverden. Stjernen er et bilde på Ordet fra evighet som nå blir åpenbart. Hyrdene og vismennene står for det nære og det fjerne. Sammen med de lovprisende englene og dyra, viser de at Frelserens fødsel gjelder hele skaperverket. Josef sitter tankefull, kan dette barnet virkelig være Guds sønn?

LES OGSÅ: Betrakt ikonene hennes gjennom advent

Ut av seg selv