Reportasje

Hvis Gud skal skape en ny jord, hva gjør det med kristnes iver etter å ta vare på den gamle?