«2016 har vært et annus horribilis, der alle topper, ­tolkere og (samfunns)vitere har fått sine forutsigelser gjort til skamme», skrev Gudmund Hernes i sin spalte i Morgenbladet 16. desember i år.