«En mann uten moralsk kompass og med et kvinnesyn som en krigsherre fra bronsealderen.»