Historien om menneskerettighetene går ikke entydig i én retning. Menneskerettighetene springer ikke ut av sekularisering, men av at personen er blitt helliggjort i stedet for staten eller andre maktgrupperinger.