Reportasje

Sett deg godt til rette og betrakt ikonet. Legg merke til hva du ser. Ta deg tid før du går videre.

Maria står med hendene løftet i bønn. I kristen kunst er den bedende Maria et bilde på Kristi bedende og lovsyngende kirke. En kroppsglorie med påskriften Kristus Immanuel er innskrevet i brystet hennes. Det betyr: Gud med oss. To røde serafer omgir Maria. Serafene er de høyeste av englene. De har til oppgave å stå for Guds trone i evig tilbedelse og lovsang. Når de opptrer ved Marias side, betyr det at Gud har tatt bolig i henne. Skriften øverst betyr: Maria, Guds mor.

LES OGSÅ: Betrakt ikonene hennes gjennom advent

Stiger ned