Det første vi høyrer idet vi kjem inn døra, er ein sau som brekar. Framfor oss ligg store, firkanta stykke med halm. Fire kyr, som ligg i eit hjørne ved ei open dør, stirar på oss.