Her er et utdrag fra det forferdelige som skjedde i 2016.