De er unge, de er hvite, de har problemer. Noen har en traumatisk oppvekst der de opplever mye vold. Andre har store, psykiske problem.