Reportasje

Skrålende sang fyller rommet mens ivrige små føtter hopper opp og ned. De fire år gamle musikantene har samlet seg rundt pianoet, der Pernille Volent spiller opp til lystige akkorder. I neste sekund skifter både takt og tone, barna blir til store, tunge troll med langsomme bevegelser mens mollduren dirrer i lufta. På Barrat Dues Musikkbarnehage handler det om mye mer enn å treffe tonen.

– Vi ønsker at barna skal bli glade i musikk og få muligheten til å utfolde seg. Dette er et frirom som også gir et godt musikalsk utgangspunkt for de som ønsker å gå videre med musikk, forteller pedagogisk leder Tove Doornbos.

Langs veggene hører trommer, kostymer, rockeringer og xylofoner med til «dekorasjonen» som tas i bruk av musikkbarnehagen. For øyeblikket har barna samlet seg i en ring med hvert sitt rytme-egg. Tanken er at læren om melodi, klang, rytme og puls skal blandes inn i lek og samspill.

– Vår metodiske plattform tar utgangspunkt i at barn fra fødselen av er utrustet med musikalske­ evner. Vi tenker på musikalitet som et sammensatt fenomen, som noe som utvikles gjennom variert og gjentagende musikkpåvirkning, forteller Doornbos.